Atriyal Fibrilasyonda Tedavi Prensipleri
Atriyal Fibrilasyonda Tedavi Prensipleri

Atriyal fibrilasyonlu hastalarda 3 temel tedavi prensibi vardır:

  1. Atriyal fibrilasyonu sonlandırarak normal ritmin sağlanması ve normal ritmin sürekli olarak devam ettirilmesi
  2. Atriyal fibrilasyon sırasında kalbin normal hızlarda çalışmasını sağlamak
  3. Pıhtı oluşumunun engellenmesi

Tüm hastalarda bu tedavi yaklaşımlarının hepsinin birden uygulanması gerekmeyebilir. Tedavi her hastaya göre ayrı ayrı düşünerek yapılır. Bazı hastalarda normal ritmin devamı için yoğun çaba harcanması gerekirken bazı durumlarda ise hastanın atriyal fibrilasyon ritminde bırakılması ve diğer tedavi prensiplerinin uygulanması daha avantajlı olabilir.

Atriyal fibrilasyonun normal ritme döndürülmesi
Atriyal fibrilasyon ritminin normal ritme döndürülmesi işlemine tıp dilinde “kardiyoversiyon” adı verilir. Bu işlem ilaçlarla ya da elektriksel olarak yapılabilir. Ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılan bazı özel ilaçlar damardan verildiğinde atriyal fibrilasyonu sonlandırabilirler. Bu durum genellikle yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyon ataklarında söz konusudur. Ancak bu ilaçların başarı ihtimalleri yüksek değildir. Elektriksel olarak kalbe dışarıdan uygulanan yüksek ve kısa süreli akım atriyal fibrilasyonu sonlandırmada etkilidir. Özel bazı cihazlarla uygulanan bu elektroşok hastaların %95’inde başarılı olur.

Kalbe elektrik uygulanması fikri ürkütücü olmakla birlikte atriyal fibrilasyonda elektroşok tedavisi oldukça güvenli ve zararsız bir uygulamadır.

Atriyal fibrilasyonlu hastalarda normal ritmin devam ettirilmesi
Atriyal fibrilasyon tekrarlayan bir ritm bozukluğudur. Bir kez atriyal fibrilasyon gelişen ve daha sonra normal ritme dönen hastalarda çok büyük bir ihtimalle bu ritm bozukluğunun tekrarlayacağı bilinmelidir. Ancak bu nükslerin ne zaman ve ne sıklıkta olacağı ise önceden kestirilemez ve hastadan hastaya büyük değişkenlik gösterir. Atriyal fibrilasyonun tekrarladığı durumlarda nükslerin önlenmesi ve hastanın normal ritmde tutulması için ritm bozukluklarının tedavisinde kullanılan bazı özel ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar bazı hastalarda nüksleri önemli oranda azaltırken birçok hastada hiç etkili olmayabilir. Atriyal fibrilasyonda bu ilaçların genellikle hastaların ancak yarısında gerçekten etkili olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca bu ilaçların yüksek yan etki potansiyelleri de kullanım da zorluklar yaratmaktadır. Ülkemizde bu amaçla kullanılabilecek 3 ilaç mevcuttur. Bunlar propafenon, sotalol ve amiodarondur. Propafenon ciddi kalp hastalığı olanlarda kullanılmaması gereken bir ilaçtır.

Atriyal fibrilasyonda kalp hızı kontrolü
Herhangi bir ilaç kullanmayan hastalarda atriyal fibrilasyon sırasında kalp hızlı ve düzensiz olarak atar. Bu hastalarda bazı ilaçlarla kalp hızı kontrol altına alınabilir. Bu amaçla kullanılan ilaçlar temel olarak 3 grupta değerlendirilir:

  1. Beta blokerler
  2. Kalsiyum kanal blokerleri
  3. Digoksin

Pıhtı oluşumunun önlenmesi
Daha önce bahsedildiği üzere atriyal fibrilasyon sırasında kalpte pıhtı oluşabilir. Bunun önlenmesi için yüksek riskli hastalarda kumadin adı verilen özel bir kan sulandırıcı ilacın kullanılması gereklidir. Kumadin uygun kullanılmadığında çok tehlikeli olabilecek bir ilaçtır. Doz düşük olduğunda hiçbir koruyucu etki göstermezken doz biraz fazla geldiğinde hayatı tehdit eden kanamalara neden olabilir. Kumadin her hastada farklı etkinlik gösterir. Bu nedenle sık tekrarlanan kan testleri ile doz her hasta için ayrı ayrı belirlenir. Ayrıca ilacın vücuttaki etkisi birçok faktörden etkileneceği (yiyecekler, ilaçlar vb) için ilaç kullanıldığı sürece belli aralıklarda kan testlerini tekrarlamak gerekmektedir.

İlaç ilk başlandığında belli bir doz verilir ve birkaç gün aralıklarla INR adı verilen kan testleri ile kanın sulanma derecesi tespit edilir. INR değerinin 2.0 ile 3.0 arasında (tercihan 2.0 ile 2.5 arasında) tutulması hedeflenir. Bu hedefe ulaştıktan sonra test aralıkları giderek açılır. Uzun dönemde dozlarla ilgili bir problem olmasa bile her 3 haftada bir INR ölçümünün yapılması gereklidir. Kumadin etkisi çeşitli hastalıklar, ilaçlar ya da gıdalarla değişebilir. Bu nedenle özellikle yeni ilaçlar kullanırken kumadin kullanan hastaların bunu doktorlarına danışması gereklidir.

 
 

Atriyal Fibrilasyon Hakkında Bilgiler Kategorisindeki Diğer Başlıklar:
 
- Kalbin Normal Çalışması
- Kalbin Elektriksel Sistemi
- Atriyal Fibrilasyon Nedir?
- Atriyal Fibrilasyon Kimlerde Görülür?
- Atriyal Fibrilasyon Tipleri
- Atriyal Fibrilasyonda Yakınmalar
- Atriyal Fibrilasyonun Riskleri
- Nasıl Teşhis Edilir?
- Nasıl Değerlendirilir?
- Atriyal Fibrilasyonda Tedavi Prensipleri
- Atriyal Fibrilasyonda İlaç Dışı Tedaviler
 
AF İçin Eylem - Hasta Materyali
Dokümanlar için tıklayınız...
AF Türkiye Profili
Dokümanlar için tıklayınız...
AF Yol Haritası ve Avrupa Atlası
Dokümanlar için tıklayınız...
Atriyal Fibrilasyon Derneği
İşbu Sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki resimler, yazılar başka sitelere, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, basılıp çoğaltılamaz. © 2009