AF 2022 Sunum Videoları

AFsertifika2

Sunum Videoları

9 Aralık 2022, Cuma

 • Papiller Kas Kaynaklı VES/VT Ablasyonları

  Bernas Altuntaş

 • RV Kaynaklı VES Ablasyonları

  Barış Akdemir

 • Kompleks Atriyal Taşikardilere Yaklaşım

  Başar Candemir

 • VT’de Yeni Haritalama Yöntemleri; (ILAM / DEEP Haritalama)

  Burak Hünük

 • Hemodinamik Unstabil VT’de Haritalama (PACE MAP, Stratejik Haritalama)

  Emin Evren Özcan

 • LV Summit Kaynaklı VES/VT Ablasyonları

  Hasan Koca

 • PVI + Ek Ablasyon Yapılmalıdır

  Kerem Can Yılmaz

 • Sol Ventriküler Fasiküler PVC’ler (Sol Upper Septal PVC’ler)

  Kutay Vurgun

 • Yalnızca PV İzolasyonu Yeterlidir

  Meryem Kara

 • Yalnızca PV İzolasyonu Yeterlidir

  Muhammet Dural

 • Nadir Görülen Anatomilerde Supraventriküler Aritmi Ablasyonu

  Serkan Çay

 • Aortik Cusp Kaynaklı VES/VT Ablasyonları

  Timuçin Altın

 • RVOT Kaynaklı VES/VT Ablasyonları

  Ulvi Yalçın

 • VT Olan Hastada Substratın Haritalanması; Voltaj ve Geç Potansiyel Haritalamaları

  Umut Çelikyurt

10 Aralık 2022, Cumartesi

 • Substrat Modifikasyonu

  Ali Deniz

 • Sol Atriyal Apendiks İzolasyonu

  Cem Çöteli

 • Yapısal Kalp Hastalığındaki Ventriküler Taşikardilerde Hangi Substrata Hangi Strateji ile Ablasyon Yapalım?

  Dursun Aras

 • Brugada Sendromunda Ablasyon Olgu Sunumu

  Erkan Baysal

 • LPAF - Da Cryobalon

  Fethi Kılıçarslan

 • Diğer PV dışı Odakların Ablasyonu (SVC; Posterior Duvar …)

  Gökhan Aksan

 • Marshall Veni Etanol Ablasyonu

  Göksel Çinier

 • Persistan AF de Cryobalon ve Nonpulmoner Ven Odakların Cryobalon ile Ablasyonu

  Mevlüt Koç

 • Lineer Ablasyonlar

  Selçuk Kanat

 • Zor Anatomilerde Cryobalon

  Taylan Akgün

 • Cryobalon Komplikasyonları ve Bunlardan Nasıl Kaçınırız?

  Tuğrul İnanç