Kriyabalon ile Af Ablasyonu (24 Aralık 2022) Sunum Videoları

AritmiToplantılarıBannerDar

Sunum Videoları

 • Vakalarla Kriyobalon Ablasyon; İlginç Olgu Sunumları

  Bernas ALTUNTAŞ

 • Kriyoablasyon Biyofiziği: Nasıl Etki Ediyor? Kateter/Sheathlerin Gelişimi

  Burak SEZENÖZ

 • Farklı Merkezlerden Transseptal Ponksiyon Vaka Sunumları

  Cem ÇÖTELİ

 • Kriyobalon Sistem Tanıtımı / Az Bilinen Alanlar

  Cem ÇÖTELİ

 • Vakalarla Kriyobalon Ablasyon; İlginç Olgu Sunumları

  Ertuğrul KURTOĞLU

 • Pulmoner Ven İzolasyonu, Nasıl Manevra Yapalım?

  Fethi KILIÇARSLAN

 • Farklı Merkezlerden Transseptal Ponksiyon Vaka Sunumları

  Hasan KOCA

 • Transseptal Ponksiyonda Zor Durumlar ve Komplikasyonlar

  Hikmet YORGUN

 • Kriyobalon Ablasyonda Pulmoner Ven Sinyallerinin Değerlendirilmesi

  Hikmet YORGUN

 • Kriyobalon Ablasyon Sonrası Rekürrense Yaklaşım

  Hikmet YORGUN

 • Transseptal Ponksiyon Nasıl Yapılır?

  Kudret AYTEMİR

 • Zor Anatomilerde Ne Yapalım II: Örneklerle Yaklaşım

  Kudret AYTEMİR

 • Pulmoner Ven Dışı Odaklarda Kriyobalon Ablasyon

  Kudret AYTEMİR

 • Vakalarla Kriyobalon Ablasyon; İlginç Olgu Sunumları

  Kutay VURGUN

 • Olası Komplikasyonlar ve Önlenmesi (Vaka Bazlı Yaklaşım

  Mert İlker HAYIROĞLU

 • Kriyobalon Ablasyonda Ön Hazırlık / Antikoagülasyon / AAD’ler

  Muhammet DURAL

 • Farklı Merkezlerden Transseptal Ponksiyon Vaka Sunumları

  Mustafa ÇETİN

 • Kriyobalon Ablasyon Sonrası Nasıl Takip Edelim?

  Oğuzhan Ekrem TURAN

 • Vakalarla Kriyobalon Ablasyon; İlginç Olgu Sunumları

  Taner ULUS

 • Vakalarla Kriyobalon Ablasyon; İlginç Olgu Sunumları

  Tayyar GÖKDENİZ

 • Ablasyon Öncesi Görüntüleme; BT Anjiyografiden Öğrendiklerimiz

  Tuncay HAZIROLAN

 • Vakalarla Kriyobalon Ablasyon; İlginç Olgu Sunumları

  Ulvi YALÇIN

 • Kriyobalon Ablasyon Tekniği, İşlem Etkinliğinin Gözlenmesi

  Yahya Kemal İÇEN

 • Güncel Bilgiler Işığında Kriyobalon ile AF Ablasyonu; Veriler Ne Söylüyor?

  Yalçın GÖKOĞLAN

 • Güncel Bilgiler Işığında Kriyobalon ile AF Ablasyonu; Veriler Ne Söylüyor?

  Yalçın GÖKOĞLAN

 • Zor Anatomilerde Ne Yapalım I; Örneklerle Yaklaşım

  Özcan ÖZEKE