AF 2023 Sunum Videoları

2023sunumt

Sunum Videoları

8 Aralık 2023, Cuma

 • Sol Atriyal Flatter

  Bernas Altuntaş

 • Konjenital Kalp Hastalıklarında Atriyal Flatter

  Tevfik Karagöz

 • Biatrial Flatter

  Erkan Baysal

 • Sarkoidoz ve Amiloidozda VT Ablasyonu

  Barış Akdemir

 • Marshall Veninin Etanol Ablasyonu

  Timuçin Altın

 • Atriyal Fibrozis ve Düşük Voltaj Alanlarının Ablasyonu -

  Muhammet Dural

 • Taşikardi Sürükleyicilerinin Ablasyonu

  Burak Sezenöz

 • Kalp Yetmezliğinde AF Ablasyonu

  Durmuş Yıldıray Şahin

 • CSP should be the first line therapy for CRT

  Orçun Çiftçi

 • Noniskemik Kardiyomiyopatilerde Yaklaşım

  Emin Evren Özcan

 • ARVC Hastalarında Başarının Arttırılması İçin İpuçları

  Başar Candemir

 • Non PV Tetikleyicilerin Ampirik Ablasyonus

  Ulvi Yalçın

9 Aralık 2023, Cumartesi

 • Pacemaker Zaman Aralıkları

  Evrim Şimşek

 • Optimal ICD Programlama

  Meryem Kara

 • Asemptomatik Yüksek Yoğunluklu VES’ler ve Normal EF

  Tunay Şentürk

 • VES’ler ve Kalp Yetersizliği

  Mustafa Yılmaz

 • VES Hastasında Ablasyon: Ne Kadar İsrarcı Olalım

  Ahmet Korkmaz

 • Superior Vena Kava İzolasyonu

  Basri Amasyalı

 • Posterior Duvar İzolasyonu

  Umuttan Doğan

 • LAA Oklüzyonu Sonrası Antitrombotik Tedavisi 2023

   Harun Kılınç

 • LAA Oklüzyonu İçin Güncel Endikasyonlar

  Alper Kepez

 • Cihaz Kenarından Kaçırma: Önemi ve Tedavisi

  Orhan Demirtaş

 • LAA İçinde Trombüs Olan Hastalara Yaklaşım

  Levent Şahiner

 • Atriyal Taşikardi: Tanım ve Sınıflama

  Kerem Can Yılmaz

 • AF Ablasyonu Sonrası Sol Atriyal Taşikardiler

  Selçuk Kanat

 • Tipik Atriyal Flatter: Ablasyon Yöntemleri

  Ata Kırılmaz

 • Erişkin Konjenital Kalp Hastalarında Ameliyat Sonrası Görülen Atriyal Taşikardiler

  Alpay Çeliker

 • Tipik Atriyal Flatter: Ablasyon Sonucunun Değerlendirilmesi

  Kutay Vurgun