banner2021
banner2021
previous arrow
next arrow

Atriyal fibrilasyon (AF) ileri yaşlarda gittikçe artan sıklıkta görülen ve özellikle tedavisinde önemli zorluklar yaşanan bir ritm bozukluğudur. Kalp hastalarında yaşam süresiin uzaması ile toplumda giderek artan bir sıklıkta gözlenmektedir. Sınıflama Atriyal fibrilasyon uzun süre paroksismal ve kronik olarak sınıflanarak değerlendrilmiştir. Ancak son yıllarda bu sınıflama bazı değişiklikler göstermiştir: Paroksismal AF: Atak ya da atakların 7 günden daha kısa bir sürede kendiliğinden sonlandığı AF. Persistan AF: Atak ya da atakların 7 günden daha uzun sürede kendiliğinden sonlandığı...

Atriyal fibrilasyon derneği Dr. Erdem DİKER ve Dr. Bülent ÖZİN’in girişimleri öncülüğünde kurulmuş bir dernektir. Atriyal fibrilasyon, toplumda görülme sıklığı giderek artan, hastalarda genellikle şiddetli yakınmalara yol açan ve kalp yetersizliği, felç gibi birçok istenmeyen duruma yol açan bir ritm bozukluğudur. Son yıllarda bu ritm bozukluğunun hem teşhis hem de tedavisinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizde de birçok hasta atriyal fibrilasyon gibi önlenebilir ya da tedavi edilebilir bir hastalık nedeniyle ölmekte ya da sakat kalmaktadır.

fdcd8c76041e39acea1d2224e7da160b

AF İçin Eylem - Hasta Materyali Dokümanları
Türkçe
English

kalp-2

AF Türkiye Profili
Türkçe
English

9018581_orig

AF Yol Haritası ve Avrupa Atlası
Türkçe
English