Dernek Hakkında

Atriyal fibrilasyon derneği Dr. Erdem DİKER ve Dr. Bülent ÖZİN’in girişimleri öncülüğünde kurulmuş bir dernektir. Atriyal fibrilasyon, toplumda görülme sıklığı giderek artan, hastalarda genellikle şiddetli yakınmalara yol açan ve kalp yetersizliği, felç gibi birçok istenmeyen duruma yol açan bir ritm bozukluğudur. Son yıllarda bu ritm bozukluğunun hem teşhis hem de tedavisinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizde de birçok hasta atriyal fibrilasyon gibi önlenebilir ya da tedavi edilebilir bir hastalık nedeniyle ölmekte ya da sakat kalmaktadır.

Atriyal fibrilasyon alanında önemli gelişmeler yaşanmakla birlikte bu gelişmelerden ülkemizdeki hastalar, hatta önemli bir oranda doktorlar haberdar edilememektedir. Bu yeniliklerin daha yaygın olarak bilinmesi birçok hastayı hastalığın olası kötü sonuçlarından koruyacaktır. Bu noktadan hareketle Dr. Erdem DİKER ve Dr. Bülent ÖZİN atriyal fibrilasyon konusundaki en doğru ve yeni bilgilerin hem hastalara hem doktorlara ulaştırılabilmesi için atriyal fibrilasyon derneği fikrini geliştirmişlerdir. Derneğin öncelikli olarak internet üzerinden, daha sonra yazılı materyaller ve hem hastalar hem doktorlara yönelik toplantılarla faaliyetlerini geliştirmesi planlanmaktadır. Ayrıca web sayfaları aracılığıyla hastalardan gelecek soruların yanıtlanıp, önemli olanların yine web sayfalarında yayınlanması planlanmaktadır. Doktor arkadaşlarımızdan hastaları ile ilgili gelecek soruların da (gerekirse EKG görüntüleri ile birlikte) derneğimize aktarılarak yanıtlanması planlanmaktadır.

Derneğin Amacı:

  1. Meslektaşlar arasında iletişimi kuvvetlendirip, deneyimleri paylaşarak daha bilinçli olarak mesleğe ve topluma yararlı olmak,
  2. Kalp sağlığı konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, başta kalbin ritim bozuklukları konusunda olmak üzere tüm kalp hastalıkları konusunda, dünyada bu amaca yönelik araştırmalardan meslektaşları ve aileleri bilgilendirmek amacıyla konferans, seminer, anket, toplantı gibi aktiviteler düzenlemek, hastane, poliklinik, tıp merkezi gibi sağlık tesisleri açarak toplum sağlığına katkıda bulunmak.
  3. Mesleki ve ilmi konularda araştırmalarda bulunacak üyelere gerekli desteği ve tartışma ortamını sağlamaya çalışma, meslek içi eğitimi yurt geneline yaymak ve eğitimde kaliteyi arttırmak için girişimlerde bulunmak.
  4. Mesleki yenilikleri meslektaşlarımıza iletmek ve kamuoyunu kalp sağlığı konusunda doğru bilgilendirmek için bildiri, kitap, dergi, CD, DVD gibi yayınlar yapmak.
  5. Yukarıdaki maddelerin tahakkukunda çalışanları ve başarı gösterenleri teşvik amacıyla müsabaka tertip edip, diploma, madalya, burs ve ikramiye vermek.
  6. Derneğin amacı doğrultusunda, derneğe gelir sağlamak için sağlık kuruluşu açmak isteyenlere, hastanelere, polikliniklere, tıp merkezlerine, gazete, dergi, televizyon kanallarına ve ilgili kurumlara konu ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek.
  7. Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak, imkanlar ölçüsünde, gelir arttırıcı projeler için ortaklık, iktisadi işletmeler ve yardımlaşma sandığı kurmak.
  8. Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz malları satın almak, kiralamak ve satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koymak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak.
  9. Yurt içi ve yurt dışı diğer meslek dernek ve kuruluşlarla amaca uygun işbirliği yapmak.
  10. Mesleki yenilikleri meslektaşlarımıza iletmek ve kamuoyuna kalp sağlığı konusunda doğru bilgi vermek amacıyla internet üzerinde web sayfaları kurmak.

Dernek İletişim:

info@afd.org.tr