Atriyal Fibrilasyon Kimlerde Görülür?

Atriyal fibrilasyon en sık gözlenen sürekli ritm bozukluğudur. Günümüzde Avrupa’da 6 milyon, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2.2 milyon kişide atriyal fibrilasyon olduğu sanılmaktadır. Bu konuda ülkemizde sağlıklı veriler olmamakla birlikte en az 60000 kişide atriyal fibrilasyon olduğu tahmin edilmektedir. Atriyal fibrilasyon genellikle kalp hastalarında ve ileri yaşlarda gözlenen bir ritm bozukluğudur. Son yıllarda kalp hastalıklarının tedavisi alanındaki gelişmeler tüm dünyada ve ülkemizde yaşam süresini uzatmış ve ciddi kalp sorunları olan hastaların daha ileri yaşlara ulaşmalarını sağlamıştır. Bu durum, özellikle bu hasta grubunda sık gözlenen atriyal fibrilasyonun sıklığını belirgin olarak arttırmıştır. 1990’lı yıllarda 1980’li yıllara göre tüm dünyada atriyal fibrilasyon sıklığının 2.5 kat arttığı sanılmaktadır.

Atriyal fibrilasyon her yaşta gözlenebilmekle birlikte, 60 yaş altında seyrek olarak oluşmaktadır. Bu yaş grubunda her 1000 kişide ortalama 2 – 3 kişide gözlenirken, 60 ve 70’li yaşlarda bu oran %2’ye, 80’li yaşlarda ise %10 – 20’lere çıkmaktadır. Kalp hastalıkları dışında akciğer hastalıkları ve bazı hormonal bozukluklar da atriyal fibrilasyona yol açabilirler.

Atriyal fibrilasyon, bazen tamamen sağlıklı bireylerde de olabilir. Bu durum genellikle genç yaşlarda gözlenir. Bu nedenle atriyal fibrilasyonu olan herkeste altta yatan bir hastalık olmayabileceği bilinmelidir.

Atriyal fibrilasyon en sık tansiyon yüksekliği durumunda gözlenir. Ancak Türkiye’de hala çok sık görülen romatizmaya bağlı kalp kapağı hastalarında da çok sık gözlenir. Bu durum ülkemiz için önemli bir problem oluşturur.

Atriyal fibrilasyona en sık neden olan hastalıklar şunlardır:

  • Tansiyon yüksekliği (hipertansiyon)
  • Kalp kapağı hastalıkları
  • Kalp yetersizliği
  • Doğumsal kalp hastalıkları
  • Akciğer iltihaplanmaları
  • Diğer önemli akciğer hastalıkları ve akciğer kanseri
  • Tiroid bezi bozuklukları
  • Kalp – akciğer ameliyatları sonrası
fdcd8c76041e39acea1d2224e7da160b

AF İçin Eylem - Hasta Materyali Dokümanları
Türkçe
English

kalp-2

AF Türkiye Profili
Türkçe
English

9018581_orig

AF Yol Haritası ve Avrupa Atlası
Türkçe
English