Kalbin Normal Çalışması

Bilindiği gibi kalp, göğüs ön duvarı ve göğüs kafesinin arkasında iki akciğer arasında yer alan ve vücudun ihtiyacı olan oksijen ve besinleri dokulara pompalayan bir organdır. Ortalama ağırlığı 275 – 300 gram kadardır ve bu ağırlığın çoğunu özelleşmiş kalp kasları oluşturur. Kalp karmaşık bir pompa düzeninde, kanı damar sistemi ile vücuttan toplar, oksijenlenmesi için akciğere yollar ve oksijenden zenginleşmiş kanı tekrar vücuda pompalar. Kalp ortalama olarak dakikada 72, günde 104,000 ve yılda 38,000,000 kez kasılarak, içinde bulunan kanı vücuda gönderir. İnsan ömrünü ortalama 70 yıl olarak kabul edersek, kalp bu sürede düzenli ve aralıksız olarak yaklaşık 2.5 trilyon kez kasılmakta ve yine yaklaşık olarak 200 milyon litre kanı vücuda pompalamaktadır.Kalp 4 odacıktan oluşur. Kalbin üst tarafındaki odacıklar atriyumlar (kulakçıklar), alt tarafındaki odacıklar ise ventriküller (karıncıklar) olarak adlandırılır. Atriyumlar ile ventriküller arasında ve ventriküllerin çıkımında birer tane olmak üzere kalbin içinde 4 tane kapak vardır. Bu kapaklar tek yöne açılan kapılar gibi, kanın 4 odacıkta akışını sürekli kontrol ederler. Kalp odacıkları gevşeyerek, kendisine doğru yönelen kanı içinde toplar ve kasılarak bu kanı damarlar içine pompalar. Normal bir dolaşımda vücuttan toplanan kirli kan önce sağ atriyuma gelir. Buradan sağ ventriküle boşalır. Sağ atriyumun kasılması bu boşalmaya yardım eder. Sağ ventrikülün kasılmasıyla ise kan oksijenlenmek üzere akciğerlere gönderilir. Akciğer dolaşımını tamamlayan temiz kan sol atriyuma gelir ve buradan sol ventriküle boşalır. Sol atriyumun kasılması bu boşalmaya yardım eder. Son olarak sol ventrikülün kasılmasıyla da oksijenlenmiş kan vücuda pompalanır.Kalpte odacıkların kasılma ve gevşeme işlevleri büyük bir uyum içinde ve belirli bir sıra ile gerçekleşir. Bu uyum kalbin etkin çalışabilmesi için gereklidir. Bunu sağlayan yapı ise kalbin özelleşmiş elektriksel sistemidir.

fdcd8c76041e39acea1d2224e7da160b

AF İçin Eylem - Hasta Materyali Dokümanları
Türkçe
English

kalp-2

AF Türkiye Profili
Türkçe
English

9018581_orig

AF Yol Haritası ve Avrupa Atlası
Türkçe
English