Atriyal Fibrilasyon Tipleri

Atriyal fibrilasyon temel olarak 2 farklı şekilde gözlenir:

  1. Aralıklı
  2. Sürekli

Aralıklı atriyal fibrilasyon ataklar halinde seyreder. Tamamen normal ritmde olan birinde aniden atriyal fibrilasyon gelişir. Bu durum belirli bir süre sonra kendiliğinden ya da tıbbi müdahalelerle sonlanır ya da sonlandırılır. Bu durumlarda atriyal fibrilasyonun aralıklı olduğundan bahsedilir.

Bazen atriyal fibrilasyonlu hastalarda bu ritm kendiliğinden sonlanmaz ve tıbbi müdahalelerle sonlandırılamaz. Ya da bazı durumlarda sinüs ritmi tüm çabalara rağmen kalıcı olarak sağlanamaz. Bu gibi durumlarda hasta hayatını atriyal fibrilasyon ritminde devam ettirir. Bu hastalar hayatlarının geri kalan kısmında hiç normal ritme dönmezler ve atriyal fibrilasyon kalıcı olarak devam eder.

Her iki tip atriyal fibrilasyonun vücuttaki etkileri, hastaya hissettirdikleri ve tedavi prensipleri arasında bazı farklar vardır ancak atriyal fibrilasyon için genel olarak verilen bilgiler her iki tip için de söz konusudur.

fdcd8c76041e39acea1d2224e7da160b

AF İçin Eylem - Hasta Materyali Dokümanları
Türkçe
English

kalp-2

AF Türkiye Profili
Türkçe
English

9018581_orig

AF Yol Haritası ve Avrupa Atlası
Türkçe
English