Atriyal Fibrilasyonda İlaç Dışı Tedaviler

Kalıcı kalp pilleri: Atriyal fibrilasyonlu hastalarda kalp hızının genellikle yüksek olduğunu belirtmiştik. Ancak, bazı hastalarda, atriyoventriküler düğüm hastalıklarına bağlı olarak kalp hızı düşük olabilir. Ayrıca atriyal fibrilasyonun düzensizliğinden dolayı bazı hastalarda zaman zaman kalp çok hızlı çalışırken zaman zaman da uzun süreli duraklamalar olur. Bu gibi durumlarda kalıcı kalp pilleri takılması bir zorunluluktur.

Atriyal fibrilasyon ablasyonu: Kalpteki çeşitli ritm bozuklukları uzun yıllardır radyofrekans ablasyon adı verilen bir yöntemle kalıcı olarak tedavi edilebilmektedir. Bu işlem, genellikle kasıktaki damarlar youluyla kalbin içine iletilen ve elektrod adı verilen özel teller aracılığıyla ve hiçbir cerrahi müdahale ya da kesi yapılmadan gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem ile ritm bozuklukları bir daha ortaya çıkmamak üzere kalıcı olarak yokedilebilmektedir. Birçok ritm bozukluğunda uzun yıllardır çok yüksek başarı oranı ile uygulanan radyofrekans ablasyon, son zamanlarda atriyal fibrilasyonlu hastalarda da uygulanmaya başlamıştır. Ancak, diğer birçok ritm bozukluğundan farklı olarak bu işlem sadece atriyal fibrilasyonlu bazı seçilmiş hastalarda uygulanabilmekte ve onlarda da ancak  %70 oranında başarı sağlanabilmektedir. Bu işlem sırasında sağ atriyumdan sola bir delik açılarak sol atriyum içinde geniş alanlarda ablasyon uygulanmaktadır.

Atriyoventriküler düğüm ablasyonu: Atriyal fibrilasyonlu hastalarda ablasyon tedavisinin bir diğer kullanım alanıdır. İlaçlar ile kalp hızı kontrol altına alınamayan hastalrda, atriyoventriküler düğüm ablasyonu yapılarak bu düğümün ventriküllere uyarı iletmesi tamamen engellenebilir. Bu durumda kalp ritmi kalıcı kalp pilleri ile sağlanır. Hem uygun kalp hızı kontrolü sağlanması, hem de kalp atışlarının bu şekilde düzenli hale getirilebilmesi nedeniyle uygun bir tedavi seçeneğidir.

fdcd8c76041e39acea1d2224e7da160b

AF İçin Eylem - Hasta Materyali Dokümanları
Türkçe
English

kalp-2

AF Türkiye Profili
Türkçe
English

9018581_orig

AF Yol Haritası ve Avrupa Atlası
Türkçe
English